Välkommen till
Söderhamns TillväxtKassa AB

Söderhamns Tillväxtkassa AB är delaktig i att skapa ett kreativt entreprenörsklimat i Söderhamn

Ägare & Styrelse

Magnus Persson
Ordförande

Claes Wixner
Vice Ordförande

Annicka Borgman
Ledamot

Göran Nyström
Ledamot

Jörgen Ringman
Ledamot

Rolf Ljung
Ledamot

Hans Hammarström
Ledamot

Björn Collin
Ledamot

Inlandsinnovation AB
Delägare

Delägare