Välkommen till
Söderhamns TillväxtKassa AB

Söderhamns Tillväxtkassa AB är delaktig i att skapa ett kreativt entreprenörsklimat i Söderhamn

En hälsosam vattenkälla skapas av naturen självt. Renhet, mineraler och koherens i vattenkällan skapas av jordens naturliga process att filtrera och strukturera vattnet. När vi tappar upp och transporterar vattnet i flaskor av plast eller andra kemiskt ofördelaktiga flaskor kan vattnet tappa en del av sina hälsosamma egenskaper. Svenska Nessa Waters patenterade teknologi bibehåller vattnets hälsosamma egenskaper hela vägen från källa till mun.