Välkommen till
Söderhamns TillväxtKassa AB

Söderhamns Tillväxtkassa AB är delaktig i att skapa ett kreativt entreprenörsklimat i Söderhamn

Ägare & Styrelse

Annicka Sundin Eklund
Ordförande

Claes Wixner
Vice Ordförande

Magnus Persson
Ledamot

Göran Nyström
Ledamot

Jörgen Ringman
Ledamot

Rolf Ljung
Ledamot

Hans Hammarström
Ledamot

Björn Collin
Ledamot

Inlandsinnovation AB
Delägare

Delägare