Välkommen till
Söderhamns TillväxtKassa AB

Söderhamns Tillväxtkassa AB är delaktig i att skapa ett kreativt entreprenörsklimat i Söderhamn

Bakgrund Stab

• Februari 2012 Visionen om ett lokalt riskkapital i Söderhamn grundlades av Jörgen Ringman i entreprenörsprogrammet ”Hearts of Gold”.

• Augusti 2012 Projektet "Etablera i Söderhamn" identifierade behovet av lokalt kapital i Söderhamn för att attrahera nyetableringar.

• Vår och sommar 2013 Flertalet informationsmöten i Söderhamns näringsliv för att starta ett lokalt riskkapital.

• Hösten 2013 Åtta lokala investerare och Inlandsinnovation startar diskussioner om en Tillväxtkassa för att utveckla Söderhamns näringsliv.

• Februari 2014 STAB inbjuder till mediainformation och ägarmöte där vi informerar att Söderhamns Tillväxtkassa AB är bildat. Det är åtta företagare med stark Söderhamnsanknytning som är ägare till 51 % av aktierna, resterande 49 % ägs av Inlandsinnovation AB. Målet är att stödja och utveckla Söderhamnsföretag genom finansiering och rådgivning. Vi gör detta i nära samarbete med Söderhamns kommun och andra aktörer. En ny epok inom företagande i Söderhamn är därmed inledd.

Delägare