Välkommen till
Söderhamns TillväxtKassa AB

Söderhamns Tillväxtkassa AB är delaktig i att skapa ett kreativt entreprenörsklimat i Söderhamn

vision, mission & Affärsidé

Vår vision:
"Söderhamns Tillväxtkassa AB är delaktig i att skapa ett kreativt entreprenörsklimat i Söderhamn."

Mission:
Söderhamns Tillväxtkassa strävar efter kortsiktiga investeringar där kapitalet har hög omsättning och hög årlig avkastning.

Affärsidé:
Söderhamns Tillväxtkassa AB går in som kortsiktig eller långsiktig delägare i lokala företag och projekt för att skapa mervärde genom att tillföra kapital(finansiering) och coachning.

Värdegrunder:
• Värdeskapande - för innehav, ägare och samhälle.
• Affärsmässighet - genom samlad erfarenhet.
• Flexibilitet - genom korta beslutsvägar och få avgränsningar.

Delägare